Kooliks valmis!

Sel sügisel alustab Laulupesas väike kooliks ettevalmistav rühm. Oma tundides mängime, õpime ja avastame selliselt, et koolitee alguseks tunneb iga laps ennast kindlalt ja turvaliselt ning astub rõõmsalt esimesse klassi. Positiivne kogemus ja eduelamus annab lapsele julgust, et tunda ennast kindlalt tegemaks esimesi samme kooliteel.

Õppetegevused on mitmekülgsed ja mängulised ning äratavad huvi meid ümbritseva maailma vastu.
Hinnangulise kirjaliku tagasiside anname 3 korda aastas: novembris, veebruaris ja mais.

Õppesisu

•Sotsiaalsete oskuste, õpioskuste arendamine, enda ja ümbritseva tunnetamine
•lugema ja kirjutama õppimine; kuulamine, arutlemine ja jutustamine
•tutvumine arvudega, rühmitamine, järjestamine, liitmine ja lahutamine, loendamine, matemaatiliste jutukeste lahendamine, kella tundmine
•meisterdamine õpetaja juhendamise abil
•uurimusliku õppe raames kahe avastusõppeteemaga tutvumine: “Minu meeled” sügisel ning “Liblika eluring” röövikust-liblikani kevadel.

Õppetöös kasutame Pille Arneku eelkooli töövihikut “Liisu lasteaias”.

Kooliks ettevalmistusrühma õpetaja on Egle Israel, kes töötab ka Tartu Katoliku Hariduskeskuses klassiõpetajana. Egle on olnud õpetaja algklassides alates 2008. aastast.

Sel sügisel avame ühe rühma. Eelkooli rühma ootame õppima lapsi alates 6. eluaastast. Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas septembrist kuni maini (k.a). Tunnid toimuvad teisipäeval ja reedel, kell 14.30-16.00. Korraga toimub kaks tundi. Esimene tund kestab 40-45 minutit, teine 30-35 min. Kahe tunni vahele jääb väike vaheaeg. Grupi suurus on 8 õpilast.

Õppemaks 2017/ 2018 õppeaastal on ühes kuus 40 € (1 kord nädalas)/80 € (2 korda nädalas). Õppemaks sisaldab kõike õppetööks vajalikke materjale: pliiatseid, pabereid, kaustu, töövihikuid (I ja II osa), liikuvat aabitsat, meisterdamise vahendeid ning samuti kõike, mida vajame avastusõppe teemade läbimisel.

Registreerimine: laulupesa@gmail.com, egleisrael@gmail.com