Klaveritunnid väikestele klaverisõpradele

Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas!

Klaverimäng nagu igasugune pillimäng, õpetab väikestele lastele püsivust ja keskendumisoskust, mida on hiljem vaja ka koolis. See arendab lapse motoorikat, rikastab kujutlusvõimet ja avab lapse ees põneva muusikaliste kujundite maailma.

Tunnis pöörame tähelepanu nii korrektsetele mänguvõtetele, muusikalisele kirjaoskusele kui ka muusikaliste võimete avamisele, kuid läheneme neile mänguliselt- klaverimängu lauluga sidudes, et väikestel muusikahuvilistel väsimust ei tekiks.

Laulupesas saavad klaverit õppida lapsed alates 4. eluaastast.