Muusikateraapia 5-8 a lastele!

Muusikateraapia õpetaja Marit Laur on hetkel lapsepuhkusel ja alustab uuesti teraapiatundidega 2019 a sügisel.

Muusikateraapia sessioon on üsna Laulupesa tunni sarnane: mängime pille, laulame, liigume muusika rütmis ja ajame juttu. Erinevalt tavaliselt Laulupesa tunnist, mis tegelikult juba on teraapiaelemente täis, on rõhuasetus lapse isikliku arengu jälgimisel, me ei tegele konkreetsete lugude selgeksõppimisega, vaid improvisatoorsete ja mänguliste tegevuste kaudu lapse kõne, koostööoskuse, emotsioonide valdamise, loovuse, peenmotoorika ja muu sellise arendamisega. Konkreetsed eesmärgid seame koos vanemaga enne esimest kohtumist ja koos lapsega esimesel kohtumisel.

Mida me muusikateraapias teeme:
- mängime pilli ja laulame emotsioonide, tunnete esilekutsumiseks, nende läbitöötamiseks, mõistmiseks ja vajadusel ka muutmiseks
- püüame mõista seda, mis toimub meie sees ja mille muusika on välja toonud
- kuulame muusikat ja väljendame ennast loovalt muusika saatel
- arendame läbi pillimängu loovust ja koostööd
- õpime teineteist märkama ja kuulama
- arendame motoorikat, püsivust, keskendumisvõimet – parandame eneseteadvust ja enesehinnangut

Teraapiasse on oodatud lapsed vanuses 5-8. Teraapia toimub kord nädalas septembrist-maini, kuid kui seatud eesmärgid saavad varem täidetud, on muidugi võimalik teraapia ka varem lõpetada. Grupi suurus on 3-5 last ja üks sessioon kestab 30-45 min. Vähemalt iga 10 sessiooni järel arutame, kuidas senised eesmärgid on täidetud ja kuidas võiks edasi liikuda.

Laste terapeut on Marit Ilves, kes on ka Laulupesa laulu- ja pilliõpetaja. Marit õpib muusikateraapiat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täiendkoolituse põhikursusel ja tegi oma algukursuse lõputöö kõnepuudega lastest. Seega eriti on oodatud kõne- ja keelepuuetega lapsed.

Sügisel 2017 avame 3 rühma: E kell 17.00 T kell 16.00 T kell 17.00 Registreerimine muusikateraapiasse toimub otse õpetaja-terapeut Marit Ilvese või laulupesa@gmail.com kaudu.

Teraapia ühe kuu hind on 50€ (4 korda)